SV-DFS
 
Streetdance contributie

 
Per Jaar
Per Kwartaal
1 t/m 15 jaar  (1 uur per week les)
€ 162,-
€ 40,50,-
16 jaar en ouder  (1 uur per week les)
€ 174,-
€ 43,50,-
Extra uren Streetdance
1e Uur
€ 104,-
€ 26,-
inschrijf geld
eenmalig
€ 5,00
Bondscontributie
0 t/m 15 jr.
€ 14,59
€ 3,65
16 jaar en ouder
€ 18,73
€ 4,68

Bovenstaande bedragen zijn vastgesteld op de Alg. Ledenvergadering van de afdeling Gymnastiek
van het jaar 2019.

De volgende contributie regels zijn van toepassing:
De contributie is een jaarcontributie verdeeld over 4 kwartalen.
De kwartalen zijn : februari t/m april, mei t/m juli, augustus t/m oktober, november t/m januari.
De contributie wordt geïnd omstreeks de 15e van de 1e maand van bovengenoemde kwartalen.
De bedragen worden afgerond op ,00 ,25 ,50 ,75
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00

Kortingsregels sv, DFS afd. Gym, Streetdance,Turnen, Galm en Omloop
Trainers en bestuursleden betalen geen contributie voor het eerste uur als ze sporten bij DFS afd. gymnastiek.
Kind van bestuurslid krijgt 50 % korting op de contributie van het eerste uur sporten.

Meer dan twee personen uit één gezin (huishouden) lid van gymnastiek: derde (jongste) half geld.
Studenten die 18jr. en ouder zijn hebben 25 % korting op de contributie van het eerste uur dat ze sporten.
Dit zelf melden , bij de ledenadministratie d.m.v. kopie van de studentenpas.

Alle Kortingsregels gelden alleen voor het eerste uur sporten.
De kortingen gelden niet voor de bondscontributie.
De bondscontributie zit verrekend in het eerste uur contributie.
Betalingsvoorwaarden.
Bij automatische incasso worden geen extra kosten berekend.
Bij betaling per factuur brengen we 1.50 euro in rekening

Aanmaningskosten € 2,50 per keer.

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via een inschrijfformulier bij de leiding of via het aanmeld formulier op de Web-site,

Opzegging:

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail (tina_hofman55@hotmail.com) bij de ledenadministratie voor de laatste week van de nieuwe contributieperiode.
 
WeDesigns