DFS-HS        50 jaar Sport en Spel 1972 -2022    /133c7777-c52a-494b-8867-b28c56438583.jpg
                                 50 jaar sport en spel
 
 jubileum                                             1972-2022
DFS HEEFT ONLANGS HAAR 50JARIG JUBILEUM GEVIERD. ER WERDEN DIE DAG DEMONSTRATIES GEGEVEN DOOR DOOR DE VERSCHILLENDE DICIPLINES. VOOR AANVANG VAN DE FEESTELIJKHEDEN WERDT tINA hOFMAN KONINGLIJK ONDERSCHEIDEN. hET WAS EEN ZEER GESLAAGDE DAG. JAMMER DAT ER GEEN FOTO,S ZIJN DIE WE KUNNEN PLAATSEN.
                                                         /tina.jpg
 
/dfs 005.jpg
/dfs 006.jpg
 /dfs 007.jpg
 /dfs 008.jpg
 /dfs 009.jpg
 /dfs 010.jpg
 /dfs 011.jpg
 /dfs 013.jpg
 /dfs 015.jpg
/dfs 014.jpg 
 /dfs 017.jpg
 /dfs 019.jpg
 /dfs 021.jpg
 /dfs 024.jpg
 /dfs 025.jpg
 
/Facebook.png  Volg ons op Twitter  Volg ons op LinkedIn