SV-DFS
 
Algemeen

De Sportvereniging DFS bestaat uit 2 afdelingen. Een afdeling gymnastiek en een afdeling handbal. Een soort Omni-vereniging dus. De afdelingen zijn geheel zelfstandig met elk een eigen bestuur, een ledenadministratie, een contributie regeling en contributie inning en dus ook een eigen financiele verantwoordelijkheid. Overkoepelend is er Pro Forma een Algemeen Bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Onder de afdeling gymnastiek vallen:  Gymnastiek voor alle leeftijden en op allerlei niveaus, Sport voor ex-hartpatienten Omloop ’90, GALM-groepen, streetdance en turnen. 

 

Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering s.v. DFS d.d. 31 Januari 2018

Link naar notulen

 
WeDesigns