DFS-HS        50 jaar Sport en Spel 1972 -2022    /133c7777-c52a-494b-8867-b28c56438583.jpg

Welkom op de site van DFS-HS                                                             /133c7777-c52a-494b-8867-b28c56438583.jpg                /gym 01.jpg                                             

Algemeen
De Sportvereniging DFS bestaat uit 2 afdelingen. Een afdeling gymnastiek en een afdeling handbal. Een soort Omnivereniging dus. De eenheid zijn geheel met elk een eigen bestuur, een ledenadministratie, een eigen financiële verantwoordelijkheid. Overkoepelend is er Pro Forma een Algemeen Bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Onder de afdeling Gymnastiek vallen: Gymnastiek voor alle leeftijden en op verschillende niveaus, Sport voor ex-hartpatienten Omloop '90, GALM-groepen, Streetdance en Turnen. 
 
Jubileum                                             1972-2022
DFS heeft zaterdag 21 Mei haar 50 jarig jubileum gevierd. Verschillende disciplines geven een demonstratie van hun kunnen. Het was een geslaagde dag.  Bij aanvang van de opbrengstheden werd Tina Hofman koninglijk onderscheiden. Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden Groningen spelde Tina de v ersierselen op.
Voor inlichtingen Tina Hofman 
 
t el 0598-3 95256
 
/dfs foto.jpg/tina05.jpg
 
/Facebook.png  Volg ons op Twitter  Volg ons op LinkedIn