DFS-HS        50 jaar Sport en Spel 1972 -2022    /133c7777-c52a-494b-8867-b28c56438583.jpg
                                                                                                                      
Welkom op de website van SV -HS DFS
                                                                       
/133c7777-c52a-494b-8867-b28c56438583.jpg
Algemeen 
De Sportvereniging DFS bestaat uit 2 afdelingen.  
Een afdeling gymnastiek en een afdeling handbal. 
Een soort minivereniging dus.  
De eenheid zijn geheel met elk een eigen bestuur zoals: ledenadministratie en een financiële verantwoordelijkheid. 
Overkoepelend is er Pro Forma een: Algemeen Bestuur, voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 
Onder de afdeling Gymnastiek vallen :
Sport voor ex-hartpatiënten, Omloop '90, GALM-groepen en Streetdance en Recreatief turnen.  
(op dit moment geen kleuter/ basisschool gymnastiek)  
 
Ook kunnen Tina en Melissa jullie alles vertellen over deze functies
Met vriendelijke groet
Het bestuur DFS-HS                                                                                                                                                                               
/Facebook.png  Volg ons op Twitter  Volg ons op LinkedIn